Costes de Catalunya

  • És el litoral format per les comarques del Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Garraf.
  • És la costa gironina que comença a la roca de Sa Palomera (Blanes) i acaba a la frontera amb França.
  • És la part del litoral català compresa per les comarques del Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp.
  • És la denominació turística de la costa catalana que correspon al litoral de les comarques del Baix Ebre i el Montsià.